Λεισμανιαση

Home / Posts tagged "Λεισμανιαση"
Λεϊσμανίαση, Θεραπεύεται αν διαγνωσθεί εγκαίρως.

Λεϊσμανίαση, Θεραπεύεται αν διαγνωσθεί εγκαίρως.

Οσο έγκαιρα γίνει η διάγνωση της μόλυνσης του σκύλου από λεϊσμανίαση τόσο ευκολότερα μπορεί να απαλλαγεί ο σκύλος ή να μην παρουσιάσει τη νόσο. Αυτό βέβαια είναι κοινοτοπία, αλλά ειδικά για τη γενικευμένη λεϊσμανίαση του σκύλου αποτελεί όρο επιβίωσής του κάτω από τις σημερινές συνθήκες στη χώρα μας. Θεραπεία του σκύλου που έχει μολυνθεί από…

Continue reading